Pytania o bezdomność do kandydatów na Prezydenta Warszawy i do Rady Warszawy

W kwestionariuszach kierowanych do osób starających się o wybór do Rady Warszawy i na urząd Prezydenta Warszawy przygotowanych przez Stowarzyszenie 61, we współpracy z organizacjami pozarządowymi i ekspertami, pojawiły się dwa pytania dotyczące miejskiej polityki wobec bezdomności. W m.st. Warszawa polityka społeczna wobec bezdomności jest zadaniem ogólnomiejskim, stąd pytań zabrakło w kwestionariuszu do kandydatów...
Czytaj więcej »

Zapis konferencji FEANTSA w Bergamo w języku polskim

23-25 października 2014 r. odbyła się FEANTSA Annual Policy Conference w Bergamo. Uczestniczyła w niej rekordowa liczba interesariuszy z całego świata – ponad 450 osób. Uczestnicy zgodzili się, że bezdomność to problem, który można rozwiązać, znane są dobre praktyki o skuteczności potwierdzonej doświadczeniem i badaniami. Wśród nich znajduje się podejście „Najpierw mieszkanie”. Potrzebne jest...
Czytaj więcej »

Seminarium Interesariuszy Bezdomności w Ostrołęce 31 X – zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Seminarium Mazowieckich Interesariuszy Bezdomności w Ostrołęce pt. „Kierunki rozwoju pomocy lokalnej: system drabinkowy vs oparty o mieszkalnictwo”. Seminarium będzie poświęcone kierunkom rozwoju lokalnych systemów polityki społecznej wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego. Poznamy lokalny system pomocy następnie zastanowimy się nad podejściem „drabinkowym” zwanym również schodkowym czy linearnym oraz opartym...
Czytaj więcej »

Debata w Pracowni Duży Pokój

Debata w Pracowni Duży Pokój

Na zaproszenie redakcji magazynu „Kontakt” z okazji premiery 25 numeru kwartalnika Kontakt pod tytułem: „Niemoc pomocy” i przedstawiciele Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej uczestniczyli w debacie.   Adriana Porowska pracownik socjalny, dyrektor Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, prowadząca placówki i projekty wspierające ludzi w kryzysie bezdomności   Marta Jabłońska psycholog, Stowarzyszenia Ekon wspiera grupę osób z...
Czytaj więcej »

More from ważne informacje

To już ponad pięć lat, jak nie ma z nami Ojca Bogusława.

To już ponad pięć lat, jak nie ma z nami Ojca Bogusława.

W naszych sercach i działaniach jest z nami codziennie. W uszach ciągle słyszymy Jego głos. Zerka na nas z...
Czytaj więcej »

www.czynajpierwmieszkanie.pl

Od początku października działa pierwsza w Polsce strona poświęcona programowi „Najpierw mieszkanie” stworzonemu przez dr Sama Tsemberisa z organizacji...
Czytaj więcej »

Apel w obronie niezależności węgierskich ngo

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej przyłącza się do apelu w obronie niezależności węgierskich organizacji pozarządowych z dnia 17 września 2014....
Czytaj więcej »

Spotkanie z kandydatem na Prezydenta Warszawy Piotrem Guziałem

11 września w Pensjonacie Socjalnym „Św. Łazarz” z inicjatywy Andrzeja Mucharskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych i ludzi...
Czytaj więcej »

More from aktualności