Publikacja elektroniczna z Radomskiego Seminarium Interesariuszy Bezdomności

Publikacja elektroniczna z Radomskiego Seminarium Interesariuszy Bezdomności

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją elektroniczną pt. „Schronienie a mieszkanie – Radomskie Seminarium Interesariuszy Bezdomności”. W publikacji znajdują się opracowania przygotowane przez osoby prezentujące swoje działania podczas Seminarium. Jest to pierwsza z planowanych kilkunastu publikacji w projekcie „Najpierw mieszkanie – rzecznictwo oparte o dowody”. Projekt jest realizowany w programie Obywatele dla Demokracji...
Czytaj więcej »

Uwagi KMPS do opracowania pt. „System profilaktyki i pomocy osobom bezdomnym w Warszawie” z grudnia 2013r.

Opracowanie pt. „System profilaktyki i pomocy osobom bezdomnym w Warszawie” powstało pod koniec 2013 roku w odpowiedzi na zamówienie Miasta Stołecznego Warszawa, w którym sformułowano bardzo konkretne założenia dla jego przedmiotu. Zostało przygotowane przez zespół badawczy Prof. dr hab. Krzysztofa Opolskiego, dr Piotra Modzelewskiego, dr Agaty Kocia, dr hab. Piotra Zapadki, dr Katarzyny Roszewskiej,...
Czytaj więcej »

Fundacja Ius Medicinae – lider projektu „NM – rzecznictwo oparte o dowody”

Fundacja Ius Medicinae – lider projektu „NM – rzecznictwo oparte o dowody”

Fundacja Ius Medicinae została powołana w 2011 r. przez dr n. prawn. Dorotę Karkowską. Działalność Fundacji ukierunkowana jest na podejmowania inicjatyw w zakresie poszanowania i przestrzegania praw człowieka w sektorze opieki zdrowotnej a w szczególności; podejmowanie inicjatyw naukowych i badawczych na rzecz rozwoju dobrego prawa – prawa medycznego poprzez opiniowanie projektów i obowiązujących aktów...
Czytaj więcej »

XII Forum Psychiatrii Środowiskowej w Krakowie

XII Forum Psychiatrii Środowiskowej w Krakowie

W dniach 5-6 czerwca 2014 w Krakowie odbywało się XII Forum Psychiatrii Środowiskowej Beneficjentów, Rodzin i Profesjonalistów „Umacnianie i zdrowienie”. Rozwój psychiatrii środowiskowej jest bardzo ważny dla wprowadzania do polski programów opartych o ideę Najpierw Mieszkanie, w których obok mieszkania kluczową rolę odgrywają wielospecjalistyczne zespoły wsparcia środowiskowego obejmujące min. opiekę psychiatryczną. Adresaci programów NM...
Czytaj więcej »

More from ważne informacje

Spotkania osób, które doświadczają ubóstwa

Serdecznie zapraszamy ludzi osobiście doświadczających trudnych sytuacji życiowych, którzy chcieliby się podzielić swoimi doświadczeniami i obserwacjami oraz współuczestniczyć w...
Czytaj więcej »

„Domy” w przestrzeni publicznej na zdjęciach artysty Karla Ketamo

„Domy” w przestrzeni publicznej na zdjęciach artysty Karla Ketamo

Na początku maja bieżącego roku Misję odwiedził student Królewskiej Akademii Sztuki w Holandii. Karl Ketamo jest finem i studiuje...
Czytaj więcej »

S/y Ojciec Bogusław bohaterem Targów żeglarskich Wiatr i Woda.

S/y Ojciec Bogusław bohaterem Targów żeglarskich Wiatr i Woda.

  W czerwcowym magazynie żeglarskim „Żagle” ukazał się po raz kolejny artykuł o budowanym w Pensjonacie Socjalnym „Św. Łazarza”...
Czytaj więcej »

Konferencja „Praca socjalna i pomoc społeczna – różne oblicza i zadania”

26 marca w Akademii Pedagogiki Specjalnej odbyła się konferencja „Praca socjalna i pomoc społeczna – różne oblicza i zadania”...
Czytaj więcej »

More from aktualności