Bezdomność to nie wybór!!!

Bezdomność to nie wybór!!!

25.02.2015r. o godzinie 16:00  na  w tzw. Patelni Metra Centrum przeprowadziliśmy akcje społeczną, której celem było zwrócenie uwagi na problem osób znajdujących się w kryzysie bezdomności oraz osób zagrożonych bezdomnością. Bezdomność to nie wybór- osoby przebywające poza placówkami pomocowymi wybierają miejsce przejścia kryzysu jakim jest utrata dachu nad głową a nie BEZDOMNOŚĆ!!! Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej jest...
Czytaj więcej »

Okrągły stół na temat bezdomności

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zorganizowała spotkanie okrągłego stołu na temat bezdomności, tzw. eksmisji na bruk oraz dostępności lokali socjalnych. Tłem rozmów był poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Zaproszenie na spotkanie przyjęli: Agata Nosal-Ikonowicz z Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej...
Czytaj więcej »

Nowe prezydium Warszawskiej Rady Opiekuńczej.

Nowe prezydium Warszawskiej Rady Opiekuńczej.

Komisja Dialogu Społecznego ds. Bezdomności – Rada Opiekuńcza na pierwszym posiedzeniu w 2015 roku wybrała nowe prezydium. Przewodniczącą komisji została Adriana Porowska z Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, zastępcy Przewodniczącej Komisji to Andrzej Czarnocki z Caritas Archidiecezji Warszawskiej oraz Robert Starzyński ze Stowarzyszenia MONAR . Sekretarzem Komisji zgodziła się zostać Iwona Warzyńska z Kamiliańskiej Misji...
Czytaj więcej »

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemów Bezdomności otrzymała odpowiedź z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemów Bezdomności otrzymała odpowiedź z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W piśmie tym możemy przeczytać iż przedstawiciele poszczególnych resortów wskazali na problemy i trudności w związku ze zniesieniem obowiązku meldunkowego a co za tym idzie rekomendują pozostawienie go w takim kształcie, jak funkcjonuje on obecnie.  Myślę że jest to o tyle istotna informacja iż dotychczas na pytania na temat osób bezdomnych nieubezpieczonych, osób niemogących...
Czytaj więcej »

More from ważne informacje

FLASH MOB „Bez-dom-ność to NIE wybór!!”

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej jest partnerem i merytorycznym wykonawcą projektu tematycznego Fundacji Ius Medicinae poświęconego promowaniu idei „Najpierw Mieszkanie”...
Czytaj więcej »

Posiedzenie Komisji Kultury Sportu i Spraw Społecznych w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Posiedzenie Komisji Kultury Sportu i Spraw Społecznych w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Na pierwsze posiedzenie nowo ukonstytuowanej komisji Kultury Sportu i Spraw Społecznych otrzymała zaproszenie dyrektor Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, Dyrektor...
Czytaj więcej »

Spotkanie opłatkowe

Spotkanie opłatkowe

    W poniedziałek w Misji odbyło się spotkanie opłatkowe pracowników KMPS i mieszkańców MIESZKAŃ TRENINGOWYCH. Jak co roku...
Czytaj więcej »

Spółdzielnia socjalna „Piękne Miejsce”

Spółdzielnia socjalna „Piękne Miejsce”

    Spółdzielnia socjalna „Piękne Miejsce” została utworzona przez dwie organizacje – Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie „Azaliowa”....
Czytaj więcej »

More from aktualności