„Najpierw mieszkanie – materiały źródłowe” – publikacja elektroniczna

Jak program „Najpierw mieszkanie” opisuje jego twórca dr Sam Tsemberis z Pathways to Housing? Jak postrzegają go europejscy badacze bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego? Jakie powstały wersje programu na świecie? Publikacja elektroniczna „Najpierw mieszkanie – materiały źródłowe” Publikacja powstała w ramach projektu „Najpierw mieszkanie – rzecznictwo oparte o dowody” realizowanego przez Fundację Ius Medicinae w...
Czytaj więcej »

Wizyta pracowników socjalnych z Berlina w Warszawie 27-28 listopada 2014

Nasi goście to członkowie organizacji Arbeitgemeinschaft Berliner Wohnungslosentagesstätten, AGBW skupiającej pracowników socjalnych i wolontariuszy dziennych centrów pomocy, świetlic, udzielających podstawowego wsparcia osobom pozbawionym dachu nad głową: wydają posiłki, zapewniają możliwość umycia się, zdobycia informacji itd. Wśród ich klientów znajduje się wiele osób pochodzących z Polski – 80% wszystkich klientów nie niemieckich to Polacy. Nie...
Czytaj więcej »

Zapis konferencji FEANTSA w Bergamo w języku polskim

23-25 października 2014 r. odbyła się FEANTSA Annual Policy Conference w Bergamo. Uczestniczyła w niej rekordowa liczba interesariuszy z całego świata – ponad 450 osób. Uczestnicy zgodzili się, że bezdomność to problem, który można rozwiązać, znane są dobre praktyki o skuteczności potwierdzonej doświadczeniem i badaniami. Wśród nich znajduje się podejście „Najpierw mieszkanie”. Potrzebne jest...
Czytaj więcej »

V Seminarium Interesariuszy Bezdomności w Ostrołęce 31 października 2014

Seminarium Mazowieckich Interesariuszy Bezdomności pt. „Kierunki rozwoju pomocy lokalnej: system drabinkowy vs oparty o mieszkalnictwo” odbyło się w Ostrołęce. Seminarium było poświęcone kierunkom rozwoju lokalnych systemów polityki społecznej wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego. Interesariusze poznali lokalny system pomocy oraz zastanawiali się nad podejściem „drabinkowym” zwanym również schodkowym czy linearnym oraz opartym o mieszkalnictwo. Współorganizatorem...
Czytaj więcej »

More from ważne informacje

Spółdzielnia socjalna „Piękne Miejsce”

Spółdzielnia socjalna „Piękne Miejsce”

    Spółdzielnia socjalna „Piękne Miejsce” została utworzona przez dwie organizacje – Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie „Azaliowa”....
Czytaj więcej »

To już ponad pięć lat, jak nie ma z nami Ojca Bogusława.

To już ponad pięć lat, jak nie ma z nami Ojca Bogusława.

W naszych sercach i działaniach jest z nami codziennie. W uszach ciągle słyszymy Jego głos. Zerka na nas z...
Czytaj więcej »

www.czynajpierwmieszkanie.pl

Od początku października działa pierwsza w Polsce strona poświęcona idei „Najpierw mieszkanie”, której dał początek program „Housing First” dr...
Czytaj więcej »

Spotkanie z kandydatem na Prezydenta Warszawy Piotrem Guziałem

11 września w Pensjonacie Socjalnym „Św. Łazarz” z inicjatywy Andrzeja Mucharskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych i ludzi...
Czytaj więcej »

More from aktualności