9 Konferencja Badawcza Europejskiego Obserwatorium Bezdomności – rejestracja

We wrześniu 2014 roku po raz pierwszy w Warszawie odbędzie się Dziewiąta Międzynarodowa Konferencja Badawcza Europejskiego Obserwatorium Bezdomności pt. „Homelessness in Times of Crisis”. Konferencje EOB mają wyrobioną markę i cieszą się uznaniem ekspertów specjalizujących się w badaniach bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego, którzy uczestniczą w nich zarówno jako prezentujący jak i słuchacze. Wyniki badań...
Czytaj więcej »

Publikacja elektroniczna z Radomskiego Seminarium Interesariuszy Bezdomności

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją elektroniczną pt. „Schronienie a mieszkanie – Radomskie Seminarium Interesariuszy Bezdomności”. W publikacji znajdują się opracowania przygotowane przez osoby prezentujące swoje działania podczas Seminarium. Jest to pierwsza z planowanych kilkunastu publikacji w projekcie „Najpierw mieszkanie – rzecznictwo oparte o dowody”. Projekt jest realizowany w programie Obywatele dla Demokracji...
Czytaj więcej »

Uwagi KMPS do opracowania pt. „System profilaktyki i pomocy osobom bezdomnym w Warszawie” z grudnia 2013r.

Opracowanie pt. „System profilaktyki i pomocy osobom bezdomnym w Warszawie” powstało pod koniec 2013 roku w odpowiedzi na zamówienie Miasta Stołecznego Warszawa, w którym sformułowano bardzo konkretne założenia dla jego przedmiotu. Zostało przygotowane przez zespół badawczy Prof. dr hab. Krzysztofa Opolskiego, dr Piotra Modzelewskiego, dr Agaty Kocia, dr hab. Piotra Zapadki, dr Katarzyny Roszewskiej,...
Czytaj więcej »

Fundacja Ius Medicinae – lider projektu „NM – rzecznictwo oparte o dowody”

Fundacja Ius Medicinae – lider projektu „NM – rzecznictwo oparte o dowody”

Fundacja Ius Medicinae została powołana w 2011 r. przez dr n. prawn. Dorotę Karkowską. Działalność Fundacji ukierunkowana jest na podejmowania inicjatyw w zakresie poszanowania i przestrzegania praw człowieka w sektorze opieki zdrowotnej a w szczególności; podejmowanie inicjatyw naukowych i badawczych na rzecz rozwoju dobrego prawa – prawa medycznego poprzez opiniowanie projektów i obowiązujących aktów...
Czytaj więcej »

More from ważne informacje

„Św. Łazarz” – krótki film o nadziei

„Św. Łazarz” – krótki film o nadziei

http://vimeo.com/100110523                                                                - Widziałam ten statek kątem oka na podwórku, wiedziałam że tu są bezdomni, ale nie wiedziałam, co...
Czytaj więcej »

Film Katarzyny Miszczak o Pensjonacie Socjalnym „Św. Łazarz”

Film zrealizowany jako dyplom magisterski na wydziale Sztuki Mediów, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pod opieką prof. Grzegorza Kowalskiego...
Czytaj więcej »

Spotkania osób, które doświadczają ubóstwa

Serdecznie zapraszamy ludzi osobiście doświadczających trudnych sytuacji życiowych, którzy chcieliby się podzielić swoimi doświadczeniami i obserwacjami oraz współuczestniczyć w...
Czytaj więcej »

„Domy” w przestrzeni publicznej na zdjęciach artysty Karla Ketamo

„Domy” w przestrzeni publicznej na zdjęciach artysty Karla Ketamo

Na początku maja bieżącego roku Misję odwiedził student Królewskiej Akademii Sztuki w Holandii. Karl Ketamo jest finem i studiuje...
Czytaj więcej »

More from aktualności