Ekspertyzy zewnętrzne Modelu GSWB

29 maja 2013

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dwoma ekspertyzami odnoszacymi się do Modelu GSWB 2012 – propozycji standardów usług dla ludzi bezdomnych przygotowanej przez grupę blisko stu ekspertów pracujących w projekcie systemowym POKL „Standardy w pomocy” w zadaniu 4 „Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności”. Opracowanie modelu, testowanie jego jakości poprzez pilotażowe wdrożenia a także ewaluacja są zarządzane przez tę samą grupę ludzi. Natomiast ekspertyzy zostały przygotowane przez autorów zewnętrznych. Pierwszym z nich jest Jerzy Boczoń, drugą Julia Wygnańska, obecnie związana z KMPS, odpowiedzialna za rzecznictwo oparte o filary wiedzy, współpracy i przejrzystości. Misja uczestniczyła w procesie testowania standardu pracy socjalnej z osobami zagrożonymi bezdomnością w ramach Ursusowskiego Partnerstwa Lokalnego GSWB.

Julia Wygnańska, „Model GSWB – opis rzeczywistości zastanej vs projekt przyszłej polityki społecznej”, Caritas Kielecka, GSWB, 2012:

„Model GSWB jest półproduktem określonego projektu [systemowego POKL] wyznaczającego dla jego kształtu bardzo konkretne warunki, którym częściowo bezwładnie, a częściowo świadomie autorzy modelu musieli poddawać jego kształt, niezależnie od swojej wizji polityki społecznej wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego. Uwarunkowania te nazywam umownie wejściowymi założeniami i procesami warunkującymi kształt modelu w wersji półproduktu GSWB. Ich wskazanie i zrozumienie jest konieczne dla rzetelnej i realnej oceny spójności modelu i standardów, […] narzuciły one bowiem określone ramy, w które Model został oprawiony. Znajduję cztery takie uwarunkowania. […]. 

„[] uwarunkowania „wejściowe” nie wpłynęły pozytywnie na (meta) spójność systemową Modelu GSWB, czyli celowość wykorzystania go – w całości – do budowania przyszłego systemu wsparcia wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego w Polsce, jeśli ten ostatni ma być nastawiony na dokonanie realnej zmiany w skali i charakterze zjawiska. Przedstawiona wyżej ocena pod kątem tego kryterium jest negatywna i uzasadnia odrzucenie Modelu lub jego gruntowne przemyślenie i rekonstrukcję wykraczającą poza formułę „poprawek”. 

Jerzy Boczoń, „E k s p e r t y z a. Ocena Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”, TPBA, GSWB, 2012:

„Opracowanie pt. „Model – Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności” jest opracowaniem bardzo rozległym, obejmującym swym zasięgiem niemalże wszystkie sfery życia i aktywności ludzi bezdomnych, od zagrożonych bezdomnością, poprzez życie w mieszkaniach „niebezpiecznych” po „życie na ulicy”. Poszczególne części określone mianem standardów bardziej lub mniej szczegółowo opisują 6 rozległych obszarów, w których toczy się praca nad przywróceniem osób bezdomnych do „normalnego” funkcjonowania oraz tworzeniem takich warunków dla osób zagrożonych tym zjawiskiem, które minimalizują takie ryzyko, umożliwiając jak najpełniejsze wykorzystanie własnego potencjału i możliwości środowiska.”

„Praca nad powyższymi standardami z całą pewnością przyniosła znaczące efekty. Poza samym dokumentem, który wymaga jeszcze sporo pracy, grupy robocze zintegrowały się, a zasoby przyszłych członków partnerstwa na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu zostały lepiej rozpoznane. Doskonalenie formuły powstałych standardów jest wpisane w ciągłe monitorowanie zmian uwarunkowań, jak i proces ewaluacji, który pozwala na stałe poprawianie jakości przyjętych rozwiązań.” 

Więcej informacji o GSWB, Modelu GSWB oraz obie ekspertyzy na: standardypomocy.pl

Tags: , ,
Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij