Konsultacje (-/+) propozycji programów polityki społecznej wobec bezdomności

26 lutego 2014

W 2013 roku przygotowywano projekty dwóch istotnych dokumentów zarysowujących kształt przyszłej polityki społecznej wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego w Polsce:

1. Krajowy Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego 2014-2020 – Grupa GSWB (zobacz pierwszą stronę)

2. Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji – MPiPS

Misja planowała uczestniczyć w konsultacjach dokumentów w szczególności pierwszego z nich KPRPBiWM 2014-2020. Odniesienie się do niego było jednym z zadań projektu „Mazowieccy Interesariusze Bezdomności”, który realizowaliśmy w drugiej połowie 2013 roku – deklarowane terminy udostępnienia dokumentu były spójne z tym planem. Niestety musieliśmy od niego odstąpić ze względu na wielokrotne przesuwanie terminów zakończenia prac przez Grupę GSWB oraz – i to jest główną przyczyną naszej decyzji – brak przejrzystości procesu tworzenia dokumentu. Skoncentrowaliśmy się  na sformułowaniu i przekazaniu uwag do dokumentu drugiego. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej decyzji i uwagami do KPPUiWS, o którego przyjęcie i wdrożenie będziemy aktywnie zabiegać:

KPRPBiWM (1.) ma charakter specjalistyczny, dotyczy wyłącznie obszaru bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego i ma być – jak rozumiemy – propozycją polskiej strategii wobec bezdomności, wzorowaną na strategiach funkcjonujących w niektórych krajach UE i zgodną z rekomendacjami min. Parlamentu Europejskiego, FEANTSA w tym obszarze. Dokument ten był przygotowywany przez ludzi związanych z Projektem POKL 1.18 Standardy w Pomocy, Zadanie 4 Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności. Jego roboczą wersję o numerze 10 z 31 grudnia 2013 roku otrzymaliśmy na papierze firmowym tego projektu.Tytułowi towarzyszyła jednak zaskakująca dla nas adnotacja brzmiąca: „wersja robocza nieprzeznaczona do publikacji” (projekt KPRPBiWM pierwsza strona). O interpretację klauzuli poprosiliśmy członka grupy zarządzającej Zadaniem 4 GSWB oraz eksperta Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska stojącej na straży prawa dostępu do informacji publicznej (zobacz: opinia_prawna-dostepnosc_KPRPB). Uzyskaliśmy sprzeczne opinie. Członek grupy zarządzającej wypowiadający się w jej imieniu stanął na stanowisku, iż dokument nie musi być publikowany, ponieważ stanowi wersję roboczą, ponadto szeroka publikacja byłaby niekorzystna ze względu na fakt przekazania go do MPiPS i oczekiwania na uwagi tej instytucji. Z kolei ekspert Sieci Obywatelskiej Watchdog nie miał wątpliwości, iż dokument stanowi informację publiczną i jako taki powinien być udostępniony obywatelom.

KMPS podziela opinię eksperta. Pomijając zobowiązania prawne, uważamy, że tego rodzaju dokumenty powinny być otwarte na konsultacje z jak największą grupą interesariuszy na każdym etapie ich tworzenia. Sprzyja to ich jakości oraz budowaniu współpracy na rzecz zabiegania o ich przyjęcie. W KMPS przejrzystość jest obok wiedzy i współpracy filarem rzecznictwa. Próbując wpływać na kształt polityki społecznej nie angażujemy się w działania semi-jawne zastrzeżone dla „zaprzyjaźnionych organizacji i ekspertów”, którym po znajomości wysyła się mailem dokument z prośbą o uwagi. Opinię prawną sieci watchdog przesłaliśmy do kilku członków Grupy Zarządzającej Zadaniem 4 GSWB oraz koordynatorki merytorycznej Projektu POKL 1.18 Standardy w Pomocy w dniu 12 lutego 2014 roku.

Drugi projekt czyli „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji” ma charakter szerszy i dotyczy ogólnie problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego. Odnosi się również do bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego, choć nie jest poświęcony li tylko temu zjawisku. Jest przygotowywany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Dokument był przez dłuższy czas dostępny na stronach MPiPS. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zakończyły się w sierpniu 2013 roku. Stan prac nad dokumentem był przedmiotem debaty podczas spotkania Rady Wykonawczej Krajowego Komitetu Polskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu 4 lutego 2014r., podczas której uzyskaliśmy informację, iż nasze uwagi możemy jeszcze przekazać. Zapraszamy do zapoznania się z nimi poniżej.

Pobierz: Uwagi KMPS do Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu

Oba programy są dostępne u autorów. Mają charakter informacji publicznej i powinny być udostępnione od ręki lub na wniosek. KPPUiWS był przez dłuższy czas dostępny na stronach internetowych MPiPS.
Możesz wesprzeć nas wpłacając dowolną kwotę na poniższe konto:

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej

Ul. Poniatowskiego 14, 05-092 Łomianki-Buraków

X ODDZ. PKO BP S.A. WARSZAWA

NR. KONTA 25 1020 1013 0000 0702 0003 2474

kod (BIC) SWIFT dla przelewów zagranicznych: BPKOPLPW

Wpłaty darowizn rozliczane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

 
Darowizna na rzecz Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej
Kwota: PLN

Wpłacając ofiarę pieniężną na konto Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej możliwe jest jej odliczenie od podstawy opodatkowania jako darowiznę na działalność charytatywno – opiekuńczą, dokonaną stosownie do postanowień artykułu 55 ustęp 7 ustawy z 17 maja 1989r., o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.89.29.154 z późn. zm.).

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij