Mazowieccy Interesariusze Bezdomności

13 marca 2013

Mazowieccy Interesariusze Bezdomności - książka do pobrania

W książce pt. „Mazowieccy Interesariusze Bezdomności” zebraliśmy wiedzę, doświadczenia i spostrzeżenia, którymi dzieliliśmy się podczas pierwszego Seminarium Mazowieckich Interesariuszy w KMPS w grudniu 2012 roku. Uporządkowaliśmy je w rozdziałach przygotowanych przez czterech autorów:

Rozdział I. Julia Wygnańska. Polityka społeczna wobec biwm na Mazowszu a trendy europejskie.

Rozdział II. Marcin Wodziński. Działania organizacji pozarządowych w sferze bezdomności na Mazowszu dofinansowane z budżetu państwa w latach 2008-2012.

Rozdział III. Adriana Porowska. Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej – od samotnego statku do silniczka mechanizmu.

Rozdział IV. Agata Pietras. Stowarzyszenie Antidotum – wspieranie ludzi w sytuacji bezdomności w środowisku wiejskim.

Fragmenty:

Agata Pietras: „Działalność non-profit w sferze bezdomności i ubóstwa ma różne oblicza. Po pierwsze, istnieje szeroka gama problemów kryjących się za tymi zjawiskami: ludzie nimi dotknięci różnią się pod względem wieku, wykształcenia, długości przeżywania trudnej sytuacji życiowej i w efekcie uwarunkowań psychospołecznych. Zarówno tworzące się organizacje jak i te, które działają od lat muszą nieustannie zmieniać gamę usług, aby trafić w problem i nie wylać dziecka z kąpielą. Drugie oblicze to rzadko poruszany temat różnicy w prowadzeniu działalności na terenach miejskich zwłaszcza wielkomiejskich i wiejskich. Jest ona ogromna. W swojej karierze zawodowej tylko raz spotkałam się z programem, który wspierał tylko i wyłącznie organizacje wiejskie i to w ograniczonym zakresie proponując jedynie szkolenia i podnoszenie kwalifikacji kadr. W tym artykule chciałabym przybliżyć specyfikę działalności Stowarzyszenia oraz doświadczenie i wiedzę zgromadzone przez nas podczas dziesięciu lat istnienia.”

Marcin Wodziński: „Przed mazowieckimi interesariuszami kwestii bezdomności stoi szereg wyzwań, częściowo stanowiących konsekwencję bezdomności jako problemu społecznego, a częściowo konsekwencję regionalnej i lokalnej specyfiki występowania tego problemu w największym polskim województwie. Głównym publicznym partnerem organizacji pozarządowych, które na Mazowszu pełnią w obszarze bezdomności wiodącą rolę, pozostaje samorząd gminy. Rola administracji rządowej, pomimo ograniczeń kompetencyjnych oraz finansowych, pozostaje aktywna. Wyrazem aktywności Wojewody Mazowieckiego włączenie zadania przeciwdziałania bezdomności do katalogu priorytetowych obszarów współpracy z podmiotami trzeciego sektora na 2013 rok, jak również starania o efektywne wykorzystanie instrumentów programu rządowego. Wojewoda Mazowiecki wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rozszerzenia okresu finansowania działań w ramach Programu Wspierającego Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności na miesiące zimowe, np. poprzez umożliwienie realizacji projektów wieloletnich. Ministerstwo zadeklarowało zainteresowanie przedłożoną propozycją oraz podjęcie działań służących jej realizacji w przyszłości.”

Adriana Porowska: „Staramy się przekonywać, że nie można ludziom po prostu kazać wyjechać z gminy A do B, ponieważ w B kiedyś byli zapisani w jakimś urzędzie. Mówimy o tym, że Warszawa tak jak inne duże miasta europejskie daje anonimowość, perspektywę pracy i nadzieję na zmianę sytuacji. Odwołując się do doświadczenia Baru „Św. Marta” zamkniętego w 2009 roku, dowodzimy, że likwidacja jadłodajni w centrum stolicy nie powoduje odejścia ludzi stamtąd zadając kłam hipotezie, że bezdomnych do miast przyciąga rozbudowany system pomocy.”

Julia Wygnańska: ” Województwo Mazowieckie jest pod wieloma względami liderem wśród polskich regionów: największe, najbogatsze, z najliczniejszą populacją, najszybciej się rozwijające, najbliżej Stolicy – decyzyjnego centrum kraju. Ktoś mógłby jeszcze dodać: z najdroższym stadionem… Pytanie jednak brzmi jak Mazowsze sobie radzi w działaniach na rzecz mieszkańców, którym nie wiedzie się „naj”lepiej. Chciałabym podzielić się rozmyślaniami o pozycji Mazowsza w działaniach wobec ludzi w skrajnie trudnej sytuacji mieszkaniowej. Punktem wyjścia do jej określenia będą nie tyle inne polskie województwa, ile podejście znane mi z doświadczeń europejskich, które obserwuję od lat uczestnicząc w różnych wydarzeniach animowanych w sferze bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego w Unii Europejskiej. Stawiam tezę, iż działania prowadzone na Mazowszu wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego pozycjonują nasze województwo raczej dalej niż bliżej europejskich trendów w tej sferze, choć zauważalne są próby zmiany tej sytuacji”

Aby pobrać pliki PDF [okładka i pełna publikacja] proszę klinąć prawym przyciskiem myszy na poniższych linkach i zapisać je na dysku komputera.

okładka

książka

Tags: , , , , , ,
Możesz wesprzeć nas wpłacając dowolną kwotę na poniższe konto:

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej

Ul. Poniatowskiego 14, 05-092 Łomianki-Buraków

X ODDZ. PKO BP S.A. WARSZAWA

NR. KONTA 25 1020 1013 0000 0702 0003 2474

kod (BIC) SWIFT dla przelewów zagranicznych: BPKOPLPW

Wpłaty darowizn rozliczane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

 
Darowizna na rzecz Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej
Kwota: PLN

Wpłacając ofiarę pieniężną na konto Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej możliwe jest jej odliczenie od podstawy opodatkowania jako darowiznę na działalność charytatywno – opiekuńczą, dokonaną stosownie do postanowień artykułu 55 ustęp 7 ustawy z 17 maja 1989r., o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.89.29.154 z późn. zm.).

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij