Pracownicy

W kolejności alfabetycznej:

Marta Kowalczyk – pracownik socjalny – ma ukończony licencjat na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w zakresie pracy socjalnej. Ponadto ukończone studia II stopnia na kierunku socjologii w/w uniwersytetu. Swoje kwalifikacje podniosła na studiach podyplomowych Relacji Interpersonalnych i Terapii Uzależnień, kursie organizacji wolontariatu w organizacji pozarządowej oraz szkolenia z mediacji rodzinnej w stopniu podstawowym oraz zaawansowanym. Ma ukończony kurs udzielania pierwszej pomocy. W Misji pracuje od 2009r, prowadzi pracę socjalną z mieszkańcami Pensjonatu Socjalnego „Św. Łazarz”.

Adriana Porowska – Dyrektor KMPS i Kierownik Pensjonatu Socjalnego „Św. Łazarz” KMPS. Ma ukończone studia wyższe zawodowe w zakresie pracy socjalnej na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Ponadto ma ukończone kursy: mediacja, język migowy, praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi. W zawodzie od 9 lat. Jej profesjonalizm i zaangażowanie w wykonywaną pracę zostały wielokrotnie zauważone przez instytucje publiczne min. Rzecznika Praw Obywatelskich (jest członkiem Rady Społecznej RPO) i Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Wyróżnienie „Dobra praktyka aktywnych form pomocy” 2011). Od wielu lat pełni funkcje w Prezydium Warszawskiej Rady Opiekuńczej – Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności (Wice-przewodnicząca w latach 2011, 2014, Przewodnicząca 2011, 2012,2013,2015,2016). Została powołana przez RPO Adama Bodnar do pełnienia funkcji współprzewodniczącej Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy RPO.

Katarzyna Toeplitz – psycholog. Absolwentka SWPS na Wydziale Psychologii, kierunek społeczna psychologia kliniczna. Ukończyła 3-letnie Studium Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, w trakcie procesu certyfikującego na Specjalistę Terapii Uzależnień. 8 lat zdobywała doświadczenie praktyczne w Poradni Terapii Uzależnień w Warszawie, gdzie prowadziła terapię indywidualną oraz grupową dla osób uzależnionych od alkoholu. Ponadto, prowadziła terapię oraz warsztaty dla rodzin z problemem alkoholowym. W KMPS od czerwca 2014r. jako terapeuta. Oferuje wsparcie psychologiczne dla mieszkańców Pensjonatu, mieszkań treningowych oraz prowadzi rozmowy motywujące dla osób przebywających w przestrzeni publicznej.

Kinga Puchała – koordynator projektów – ukończone studia wyższe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na wydziale teologicznym, podyplomowe studia z rachunkowości na SGH oraz szkolenia m.in. z zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych oraz kurs „Kadry i płace w praktyce” organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Poza koordynacją projektów zajmuje się kadrami oraz płacami. W KMPS pracuje od 2007 roku.

Anna Suska – pracownik socjalny – ukończyła 5-letnie studia na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek  profilaktyka społeczna i resocjalizacja ( specjalizacja prawno-kryminologiczna i ogólna). Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, kierunek: praca socjalna w pomocy społecznej. Ma odbyte warsztaty:  umiejętności komunikacyjnych, diagnostycznych. Ukończyła  szkolenia:”Komunikacja w zespole”,  „Uzależniony od narkotyków w placówce opiekuńczej”, „Praca terapeutyczna z osobą uzależnioną od alkoholu”. W KMPS pracuje od czerwca 2013 roku, zajmuje się mieszkaniami treningowymi i mieszkańcami mieszkań.

Iwona Warzyńska – pracownik socjalny, ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Nauki o Rodzinie w specjalności pracownik socjalny do spraw rodziny. Ukończyła także studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Polityka Społeczna w specjalności rozwój lokalny. W KMPS od listopada 2013, prowadzi pracę socjalną z mieszkańcami Pensjonatu „Św. Łazarz”. Odbyła szkolenie w zakresie zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi w tym umiejętności wczesnej interwencji i rozpoznawania symptomów grania problemowego i patologicznego. Od stycznia 2015r. jest sekretarzem Warszawskiej Rady Opiekuńczej – Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności.

Małgorzata Zygnerska – pracownik socjalny – (aktualnie na urlopie 2014-2016) ma ukończone studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki. Ukończyła semestralne szkolenie doskonalące w zakresie wiedzy i umiejętności psychologicznych oraz socjoterapeutycznych, związanych z kwalifikowaną pracą Pracownika Socjalnego. W KMPS od ponad 10 lat, prowadzi pracę socjalną Pensjonatu „Św. Łazarz”.

W Pensjonacie Socjalnym „Św. Łazarz” pracuje 4 wyszkolonych pracowników socjalnych w tym: 2 na pełnym etacie, jeden na stanowisku streetworkera oraz dyrektor KMPS (który też jest pracownikiem socjalnym). Ponadto w Pensjonacie zatrudniony jest doradca zawodowy, który udziela specjalistycznej pomocy związanej z poszukiwaniem pracy oraz dwaj psychologowie (terapeuta uzależnień oraz psychoterapeuta). Dzięki pomocy psychologów jesteśmy w stanie zdiagnozować osoby chore psychicznie, skierować do lekarzy psychiatrów oraz wdrożyć odpowiednie leczenie.

W Pensjonacie prowadzona jest szeroko pojęta praca socjalna a do każdej osoby zgłaszającej się do Misji po pomoc staramy się podchodzić w sposób indywidualny biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości osoby zainteresowanej. Duży nacisk kładziemy na rozmowę na temat sytuacji mieszkańców wspólnie szukając rozwiązań i ustalając indywidualny program wychodzenia z bezdomności. Na każdym etapie programu motywujemy osobę do dalszych działań zmierzających do poprawy swojego jutra. Aby uszczegółowić plan działań mieszkańca spisywany jest kontrakt socjalny.

Dostosowując metody pracy do potrzeb mieszkańców w indywidualnym programie wychodzenia z bezdomności pomagamy w:

  • Skierowaniu do lekarzy specjalistów,
  • zakupie leków,
  • skompletowaniu dokumentów do orzeczenia stopnia niepełnosprawności lub orzecznictwa ZUS,
  • uzyskaniu wymaganych dokumentów do podjęcia pracy oraz udzielamy pożyczki na bilety miesięczne w pierwszym dniu pracy,
  • odzyskaniu kontaktu z rodziną,
  • napisaniu pism w celu uregulowania spraw z przeszłości (np. zadłużeń w ZUS, bankach),
  • napisaniu wniosków o lokale z zasobów lokalowych,
  • umeblowaniu uzyskanych  lokali,
  • odzyskaniu świadectw ukończenia szkoły, kursów i uprawnień zawodowych,
  • odnalezieniu zakładów pracy w celu odzyskania świadectw pracy i zaświadczeń RP-7.

Dbając o interesy mieszkańców Misji nawiązujemy i utrzymujemy kontakt z instytucjami, w których mają oni zaległe sprawy. Mamy tutaj na myśli Ośrodki Pomocy Społecznej, komorników, kuratorów, sądy oraz prokuraturę.

Oddzielnym naszym działaniem jest motywowanie osób uzależnionych do podjęcia terapii oraz trzeźwienie we wszystkich sferach swojego życia. W tym celu współpracujemy z ośrodkami terapii uzależnień w Warszawie, Pruszkowie, Otwocku oraz klubami abstynenta.

Wszystkie te działania mają na celu szeroko pojęte usamodzielnienie się mieszkańców od instytucji pomocy społecznej. Wszystkich byłych mieszkańców Pensjonatu zachęcamy do częstych kontaktów z pracownikiem socjalnym nie ważne czy przebywa w Zakładzie Karnym czy w wynajętym pokoju.
Możesz wesprzeć nas wpłacając dowolną kwotę na poniższe konto:

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej

Ul. Poniatowskiego 14, 05-092 Łomianki-Buraków

X ODDZ. PKO BP S.A. WARSZAWA

NR. KONTA 25 1020 1013 0000 0702 0003 2474

kod (BIC) SWIFT dla przelewów zagranicznych: BPKOPLPW

Wpłaty darowizn rozliczane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

 
Darowizna na rzecz Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej
Kwota: PLN

Wpłacając ofiarę pieniężną na konto Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej możliwe jest jej odliczenie od podstawy opodatkowania jako darowiznę na działalność charytatywno – opiekuńczą, dokonaną stosownie do postanowień artykułu 55 ustęp 7 ustawy z 17 maja 1989r., o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.89.29.154 z późn. zm.).

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij