Wzmocnienie zespołu multidyscyplinarnego wspierającego przejścia od opieki instytucjonalnej do alternatywnego rozwiązywania problemów mieszkaniowych, czerwiec – grudzień 2014

Zakładane cele realizacji zadania oraz sposób ich realizacji (na podst. oferty):

Głównym celem realizowanego zadania jest wsparcie zespołu Klubu Aktywizacji Bezdomnych „KAB-el” poprzez zatrudnienie prawnika, psychologa, terapeuty, co wpłynie na proces rewitalizacji społecznej osób będących w kryzysie bezdomności poprzez informowanie i udzielenie niezbędnej pomocy. Działania te prowadzone będą w placówce, miejscach niemieszkalnych i mieszkaniach treningowych. Z pomocy będą mogli skorzystać również mieszkańcy Ursusa, którzy zgłoszą się do naszej organizacji a są zagrożone bezdomnością.

Pracownicy mają za zadanie motywować osoby znajdujące się w kryzysie bezdomności do trwałej zmiany sposobu i stylu życia oraz – w razie potrzeb – kontynuowanie współpracy z osobami już usamodzielnionymi.   Zespół Klubu Aktywizacji Bezdomnych „KAB-el” składający się z streetworkerów, pracowników socjalnych, doradcy zawodowego wspólnie z podopiecznymi prowadzi indywidualny program wychodzenia z bezdomności. Efektem końcowym ma być pełne usamodzielnienie podopiecznego i powrót do społeczeństwa, wspieranie w procesie trzeźwienia oraz rozwiązywanie problemów prawnych.

Od wielu lat mamy partnerstwa nieformalne z instytucjami świadczącymi pomoc w zakresie terapii uzależnień, wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego a także doradztwa zawodowego. Jednak widzimy dużą potrzebę obecności prawnika, psychologa, terapeuty na terenie KMPS dzięki czemu pomoc byłaby łatwo dostępna i natychmiastowa.

Dzięki wsparciu ze strony prawnika, psychologa, terapeuty odbiorcy otrzymają szybką diagnozę, dzięki czemu wsparcie kierowane do tej grupy osób pomoże skuteczniej wpłynąć na zmianę stylu życia. Znajdą pracę, otrzymają lokale z zasobów komunalnych lub wynajmą mieszkania, uregulują kwestie prawne.

Realizacja celu głównego odbywać się będzie poprzez prowadzenie dyżurów w biurze Klubu Aktywizacji Bezdomnych „KAB-el” oraz wyjazdów do miejsca zamieszkania podopiecznych.

W 2013 r. w mieszkaniach treningowych mieszkało 37 osób, w sumie mieszkania w tym czasie opuściło 25 osób z czego 22 osoby z przyczyn regulaminowych, 3 odeszły planowo – pożegnały się z nami. W okresie trwania projektu, dzięki zatrudnionym specjalistom chcemy zmniejszyć ilość, osób które opuszczają mieszkania z powodówregulaminowych, tym bardziej, że osoby te trafią na warszawski rynek mieszkaniowy (otrzymają lokal komunalny). Wydziały lokalowe przekazują nam informacje, że dużym problemem osób otrzymujących lokale jest problem z alkoholem, przez co mają problem z sąsiadami, pogarsza się ich stan zdrowia, tracą pracę, a co za tym idzie mają problem z dotrzymywaniem terminów płatności za mieszkanie.

Działamy w trzech obszarach: prewencji, wsparcia osób w kryzysie bezdomności oraz wsparcia osób usamodzielniających się.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w Programie Krajowym „Powrót osób bezdomnych do społeczeństwa”, Edycja 2014
Możesz wesprzeć nas wpłacając dowolną kwotę na poniższe konto:

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej

Ul. Poniatowskiego 14, 05-092 Łomianki-Buraków

X ODDZ. PKO BP S.A. WARSZAWA

NR. KONTA 25 1020 1013 0000 0702 0003 2474

kod (BIC) SWIFT dla przelewów zagranicznych: BPKOPLPW

Wpłaty darowizn rozliczane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

 
Darowizna na rzecz Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej
Kwota: PLN

Wpłacając ofiarę pieniężną na konto Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej możliwe jest jej odliczenie od podstawy opodatkowania jako darowiznę na działalność charytatywno – opiekuńczą, dokonaną stosownie do postanowień artykułu 55 ustęp 7 ustawy z 17 maja 1989r., o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.89.29.154 z późn. zm.).

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij