Dzień Pracownika Socjalnego

Daj Boże, abym mógł umierać z rękami zniszczonymi przez miłosierdzie. — Św. Kamil. W dniu 21 listopada obchodzimy dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji życzymy Pracownikom socjalnym wszelkiej pomyślności. Dziękujemy za codzienną troskę i pochylanie się nad biedą i nieszczęściem ludzi zepchniętych przez życie na jego margines. Przyjmijcie proszę życzenia podtrzymywania niezachwianej pewności, iż przyjacielska i wyciągnięta w stronę ubogiego i cierpiącego człowieka dłoń jest zawsze świadectwem mądrości i miłości. Niech nigdy niezabranie Wam sił i motywacji do pełnienia niezwykle szlachetnej służby. Z wyrazami uznania Dyrektor Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej Adriana Porowska